Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano
Lezing Oer-IJ
Woensdag, 21. Maart 2018, 20:00

Stichting Oer-IJ verzorgt deze avond een boeiende lezing ondersteund met beamer en scherm.

Het verhaal zal gaan over het Oer-IJ en de invloed hiervan op de huidige waterhuishouding in de directe omgeving van Uitgeest.
Uitgeest is gelegen op de oudste strandwal, 5000 jaar geleden was het een waddeneiland.
In 2004 werd bij graafwerkzaamheden in verband met de reconstructie van het stationsgebied in Uitgeest een acht meter lange kano gevonden op een diepte
van vijf meter. Het vaartuig is circa 2500 jaar oud (Midden-IJzertijd; 606 v.Chr.) en gemaakt van een uitgeholde boomstam. De vondst is een goede
illustratie van de prehistorische levenswijze in het waterrijke kustgebied,aan de oevers van het Oer-IJ waarbij de kano van belang was als
vervoermiddel en tijdens de jacht en visvangst. 
Het landschap was toen geheel anders dan het huidige polderlandschap. Lia zal het continu veranderende landschap rond Uitgeest tonen, waarbij we het
Oer-IJ zien veranderen in het IJ en de Dieen rond Uitgeest. We zien waarom er nu midden in het land diverse Middeleeuwse dijken liggen. Maar ook dat de
huidige waterhuishouding nog steeds beinvloed wordt door die oude waterlopen van duizenden jaren geleden.

Lezing/presentatie door Lia.

Locatie: kantine / loods

tijd aanvang: 20.00 uur

Aanmelden