Vaaromgeving, een beetje couleur locale.

Als wij thans onze kaarten bestuderen, realiseren wij ons niet dat de in 1571 geboren Uitgeester Jan Willemsz Blaeu, wis- en sterrekundige, boekdrukker en kaartenmaker, een groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van de cartografie en de Hollandse maritieme expansie. (Reeds voordien had een timmerman Joost Jansz Beeldsnijder in opdracht van Alva in 1573 een schitterende kaart van Holland getekend.)

Het landschap ten oosten van de duinen is ontstaan doordat de mensen vanuit deze duinen het veen introkken in het eerste centennium. Het landschap bestond uit veen op de strandvlakten en strandwallen. Die strandwallen boden mogelijkheid tot bewoning, het veen leverde veeteelt en beperkte landbouw. Dit geheel werd doorsneden met kreken en prielen, die vaak nog afwaterden op de Noordzee. De ontginning van het land gebeurde vanuit de wooncentra op de duinen, de strandwallen en rivierduinen. De kustlijn sloot zich, behalve bij Petten, de Rekere. Het Kennemerland waterde af naar het noorden, de Rekere, en in het zuiden, het OerIJ. De niet-gesloten duinenrij aan de Noordzee-zijde liet Noord Holland afwateren op de Noordzee. Het Almere was een zich verbredende veenrivier in het hoogveen, die vermoedelijk uitwaterde tussen Vlieland en Terschelling, de huidige Vliestroom.

Lees verder

Kanoroutes

Door de provincie NoordHolland zijn diverse kanoroutes in de buurt van onze club gemaakt:

Kanoroute Limmerdie

Kanoroutes rond Fort Krommeniedijk

Kanoroutes Uitgeestermeer, Stierop en Krommenieer Woudpolder

Door op de plaatjes te klikken kunt u de routes downloaden

 

Ook op de sites van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestemeer en Recreatie Noordholland zijn kanoroutes te vinden