Branding 4 oktober 2009

Vootoos die de harrte raaku

Zo luidt de eigenzinnige maar rake typering van Jan Zaal, een dag na 4 oktober. We hadden veel gezien. En altijd is de zee anders. Maar deze zondag was de zee .... ongelooflijk.
Golven tot 4 meter. Parkeerservice tot bijna onder de strandtenten. Schuim in de bek geblazen, zachter dan Dove-zeep voor de tere huid. De kracht van het water die je versteld doet staan.
En ademloos luisteren naar de verhalen van de broers Rene en Jan Zaal die de zee ópgingen. Niet zoals de overige 3, die worstelden in de eerste branding en gelukkig weer bovenkwamen, maar vérder. Verder naar waar niets anders is dan golf. Waar alleen het schuim al hoger is dan de gemiddelde golf. Waar Jan zich afvroeg of zijn rug het gewicht van het stortende water zou houden. Waar Rene het water als een zware bui op zijn dek hoorde kletteren voordat hij eronder werd bedolven. Waar hij in een flits dóór een golf kon kijken. We hadden al veel gezien. Deze zondag was indrukwekkend

Met dank aan Alko Veldman, die foto's gemaakt en opgestuurd heeft.